Tjenester

TILSTANDSRAPPORT/Eierskifterapport

Tilstandsrapport av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En tilstandsrapport er tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig.

Rapporten tar utgangspunkt i NBI`s levetidsbetraktninger og levetider opplyses i rapporten. Det blir ikke foretatt fysiske inngrep under besiktigelsen. Rapporten er basert på Tilstandsgrader fra 0-3, der TG 0 er ”ingen symptomer” og TG 3 er ”Kraftige symptomer”. 

Tilstandsrapport kan leveres med arealmåling og verditakst. Denne rapporten anbefales ved kjøp og salg av bolig.
Fra 1. januar 2022 ble reglene i avhendings-loven om kjøp og salg av brukt bolig endret.

Selger kan ikke ta generelle forbehold om tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Boliger og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til forbrukere.

Det stilles da strengere krav til informasjonen fra selger. Selger må fremdeles opplyse om alle kjente forhold ved boligen, og opplysningene skal være korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre opplysninger om boligen.

Eierskifterapport™ er utarbeidet med et utgangspunkt i retningslinjene til NS3600 og tekniske forskrifter for å ivareta både kjøper og selgers interesser i en bolighandel. Byggmesteren har utført tekniske tilstandsanalyser av boliger siden tidenes morgen. Det er vel naturlig at nettopp byggmesteren skal fortsette med dette i fremtiden også.

Eierskifterapport™ er en grundig analyse av din bolig, på samme måte som en EU kontroll av bilen din. En kvalifisert fagmann klassifiserer de forskjellige delene av boligen din og angir en tilstandsgrad på dette med tilstandsgrader og fargekoder*.

Fargekoder i rapporten gjør det enkelt å navigere for å finne hva som kan være feil og mangler. Fargekodene vil da være til stor nytte for kjøperen, og selvfølgelig vil det være en trygghet for selgeren. I Eierskifterapport™ vil man på siste side finne forslag til tiltak for å utbedre skader med TG 2 og TG 3.

Låne/verditakst

Taksering før et salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger. Anslår verdien av selve bygningsmassen og tomten - dette avgjøres av faktorer som bygningsmassens generelle stand, feil og mangler, solforhold, utsikt og beliggenhet. 

Verdi- og lånetakst brukes primært ved omsetning av eiendommer hvor eieren bor i boligen eller når eiendommen skal omsettes uten at eierskifteforsikring blir tegnet. Den benyttes også ved finansiering og refinansiering av eiendommer.

Verdivurdering

Verdivurdering av eiendom kan være nødvendig ved refinansiering av egen gjeld. Dersom det er flere år siden man inngikk låneavtale med banken, kan det være en god idé å få utført verdivurdering av boligen.

Grunnen er at man da kan sikre seg bedre lånebetingelser, eller muligheter for å låne til andre formål. Da med boligen som sikkerhet

FORHÅNDSTAKST

Forhåndstakst av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. 

En forhåndstakst er rapport som baserer seg på opplysninger fra hjemmelshaver. 

Rapporten brukes når det foreligger tegninger på bolig eller tilbygg til bolig og kunden ønsker å vite verdien av boligen når den er ferdig.

Skadetakst

Dersom en eiendom utsettes for skade, kan det være hensiktsmessig med en skadetakst. Dekkes skaden av forsikringsselskapet, vil normalt selskapet sende takstmann eller utførende håndverksfirma for reparasjon av skaden. 

Dette kan medføre mangel på objektivitet, ettersom håndverksfirma og takstmenn ofte har nære bånd til forsikringsselskapet.

For boligeier kan det lønne seg å få utført en uavhengig skadetakst av en takstmann man velger selv. Man vil da kunne få utført en mer objektiv vurdering av både årsak og utbedringer av eventuelle skader.

REKLAMASJONSRAPPORTER

Reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som benyttes for å kartlegge samt kostnadsberegne utbedringer av feil eller mangler i forbindelse med eierskifte, håndverkstjenester eller ny oppføringer av bygning.

Rapporten beskriver konkrete feil og/eller mangler det er reklamert på, og sammenlikner dette med informasjonen som ble gitt ved salg eller kontraktsinngåelse

Det beregnes en utbedringskostnad som oppgis i rapporten. Reklamasjonsrapporten er et juridisk dokument som dokumenterer og vurderer feil og mangler av fagkyndig person. Rapporten benyttes i hovedsak av privatpersoner, jurister og forsikringsselskaper.

Forhåndsbefaring overtagelse

Før et eierskifte av fast eiendom, eller ferdigstillelse av et byggeprosjekt kan det være ønskelig å benytte en autorisert takstmann med fagkyndig kompetanse som fagmann på befaring, for å eventuelt påpeke feil/avvik i forhold til boligens referansenivå på oppføringstidspunktet.

I de fleste tilfeller avholdes forhåndsbefaring noen uker før overlevering. På denne befaringen kan det avdekkes feil og mangler i henhold til avtale/kontrakt.

Slike befaringer omhandler i hovedsak nye boliger/bygninger, eller etter større rehabiliteringer.

Fagmann på visning

Jeg kan bli med deg på visning før du kjøper bolig. For din egen trygghet så du vet hva du byr på!

Om jeg får tilsendt prospektet på forhånd pr epost, kan jeg lese igjennom dette før visning.

Jeg kan gjerne bli med helt anonymt slik at ikke jeg gjør meg til kjenne, eller gjøre oppdrag for deg om du ikke har tid selv.

For en fast pris er jeg med og guider deg gjennom boligen.

Avtal direkte med meg før du skal på visning.

Ferdigbefaring og overtakelse

Når man skal ta over ny bolig er det mye man skal passe på. Vi bistår med å kontrollere at boligen er etter gjeldende regler og i god stand på overtakelsestidspunktet. 

Vi kan bidra med anbefalinger dersom det skal oppstå tvist eller gi trygghet om alt er som det skal. Vi ser ofte at kjøper er mer opptatt av plassering av møbler enn å kontrollere om de har fått det de har krav på. 

Overtakelse av bolig utføres som regel i dag med to befaringer fordelt på én forhåndsbefaring (noen ganger kalt ferdigbefaring) og en overtakelsesforretning.

UAVHENGIG KONTROLL

Uavhengig kontroll  innebærer kontroll av utførelsen av våtrommenes fuktsikring og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem- kontrolleres. 

Det utføres en visuell kontroll med kompletterende målinger av slukplassering i våtrom iht. prosjekterte tegninger. Tilknytning mellom membran og sluk kontrolleres. Dokumenter innhentes fra utførende for godkjenning av samspill mellom materialer.

Tetthetskontroll eller trykktesting er enkelt sagt en metode for å måle luftlekkasje gjennom en konstruksjon. I vår bransje handler det om å kartlegge utilsiktet luftvandring gjennom byggets klimaskjerm. Med egnet utstyr og programvare, kan vi måle hvor mye luft konstruksjonen slipper gjennom ved ulike differansetrykk.

Alle nye boliger skal trykk testes før utstedelse av ferdigattest. Det er som regel byggmester/entreprenør som bestiller denne tjenesten som igjen skal dokumenteres i forbindelse med uavhengig kontroll.

Byggeledelse

  • Søknad og prosjektering.
  • Er godkjent foretak for ansvarsrett.
  • Enkle tegneoppdrag.
  • Planlegging og gjennomføring.
  • Oppfølging av byggeprosjekt.
  • Byggeleder/prosjektleder.

Energirådgivning

Eier du en eldre bolig og tenker på å oppgradere boligen for å bedre energibruken?
Da er det fint å vite at du kan få støtte fra Enova til dette.
Denne støtten krever at du får utført dokumentasjon på boligens energitilstand før og etter en oppgradering.
Du kan også få støtte fra Enova ved å benytte en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene.

Her kan jeg bistå med både søknad og selve jobben.

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Jeg er godkjent energirådgiver etter Enovas kriterier, og kan kartlegge tilstanden på boligen din, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil senke energibruken din og dermed og strømregningen.

Ønsker du å høre mer om tjenestene som tilbys?

Ta kontakt for en hyggelig samtale!
[contact-form-7 id="6" title="Kontaktskjema"]
pencilphone-handsetlocation linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram